Trenger du svar på et juridisk spørsmål? Torsdag 30. september starter vi opp igjen med Advokatvakt! Den Norske Advokatforening tilbyr gratis advokathjelp en torsdag i måneden på Sandefjord bibliotek. Kølapper hentes personlig på biblioteket fra kl. 10.00 samme dag. Det er begrenset antall lapper, så lønner seg å være raskt ute. Advokatene er her mellom kl. 17.30 og 19.00. Du må møte opp kl. 17.30 og vente på din tur. Du har inntil en halv time til disposisjon.

Se oversikt for datoene her:

  • 30. september 2021
  • 28. oktober 2021
  • 25. november 2021
  • 9. desember 2021
  • 27. januar 2022
  • 24. februar 2022
  • 24. mars 2022
  • 21. april 2022
  • 19. mai 2022
  • 10. juni 2022
En kvinnelig advokat som hjelper en annen kvinne med juridiske spørsmål. Foto.
Translate »