Faste tjenester

Her finner du en oversikt over bibliotekets faste tjenester.
For å lese mer om de forskjellige tjenestene, klikk på den aktuelle boksen.

Advokatvakt

Den Norske Advokatforening tilbyr gratis advokathjelp en torsdag i måneden på Sandefjord bibliotek. Kølapper hentes personlig på biblioteket fra kl. 10.00 samme dag. Advokatene er her mellom kl. 17.30 og 19.00. Du må møte opp kl. 17.30 og vente på din tur. Du har inntil en halv time til disposisjon.

Advokatvakt høst 2022:

torsdag 22.september, 20.oktober, 17.november, 15.desember

Artotek

Stokke bibliotek har en samling grafiske bilder som kan sees i biblioteket og lånes av brukere bosatt i kommunen.

Samlingen ble opprettet i 1958 ved en donasjon av 50 trykk fra en privatperson i Stokke (Sverre Solum). Artoteket inneholder nå ca. 300 grafiske blad og representerer ulike grafiske teknikker.

Artoteket er å betrakte som en spesialsamling og er ikke underlagt regelen om fri lånerett. Det betyr at bare voksne (over 18 år) med fast bosted i Sandefjord + offentlige kontorer i Sandefjord kan låne fra samlingen. Inntil 4 bilder kan lånes pr. gang, og lånetiden er 3 måneder med mulighet for en gangs fornyelse.

Låner er ansvarlig for bildet fra det tas ut av biblioteket og til det er tilbake igjen. Det betyr at eventuelle skader på ramme, glass eller selve bildet, vil måtte erstattes av låner. Erstatningsbeløp vil fastsettes i hvert enkelt tilfelle i samråd med verkstedet som utfører jobben.

Samlingen er søkbar på kunstnernavn og tittel, men grunnet opphavsrettsloven kan dessverre ikke bildene vises.

Bok på døra

Sandefjord bibliotek tilbyr gratis tjenesten “Bok på døra”. Vi kan komme hjem til deg med bøker, lydbøker eller film. Du bestemmer selv hva og hvor mye vi skal ta med. «Bok på døra» er et tilbud til deg som har problemer med å komme deg til biblioteket på grunn av alder, sykdom eller funksjonsnedsettelse.

For å bestille, ring 33 41 67 60 og spør etter en av bibliotekets “Bok på døra”-kontakter.

Hver sjette uke kommer vi for å bytte det du har lånt. Denne tjenesten utføres i samarbeid med Frivilligsentralen i Sandefjord, som kjører ut bøkene.

Stokke bibliotek tilbyr tilsvarende tjeneste som i Sandefjord – «Boken kommer». I Stokke er det en av de ansatte som kommer til deg med ønskede bøker, lydbøker eller film. For mer informasjon, ring 33 29 52 20 eller send en epost til stokkebib@sandefjord.kommune.no

 

Datahjelp

Trenger du hjelp til utskrift, scanning, boksøk, eller har du andre relevante PC-spørsmål, så har du mulighet til å få ekstra hjelp til dette på tirsdager og torsdager kl.12.00-14.00 på Sandefjord bibliotek. Da kommer elever fra IT-linjen på Sandefjord videregående skole som kan hjelpe deg. Obs! Opplegget følger skoleåret.

Helpdesk-IT

Elever fra Skagerak International School tilbyr gratis hjelp for deg som har problemer med PC, nettbrett eller smarttelefoner. Her kan du lære mer om for eksempel Facebook, Skype, netthandel, utskrift av dokumenter, bildebehandling osv.

Du finner dem på Sandefjord bibliotek annenhver torsdag kl.15.30-16.30. Datoene ligger i arrangementsoversikten. Det er drop-in, så påmelding er ikke nødvendig.

Informasjon fra lag og organisasjoner

Ulike lag og organisasjoner har med jevne mellomrom stand på Sandefjord bibliotek, hvor du kan få informasjon om deres aktiviteter.

Sandefjord:

Landsforeningen for slagrammede i Vestfold: 1.mandag hver måned kl.13:00 – 14:30
5.september, 3.oktober, 7.november, 5.desember
Sandefjord kreftforeningen: fredag 4.november 11:00-13:00
 

Ulike lag og foreninger vil også ha stand på Stokke bibliotek. For eksakte tider, se oppslag i biblioteket.

 

 

 

Språkgruppe

Sandefjord Frivilligsentral tilbyr gratis språktrening til alle som er nye i Norge, og ønsker å praktisere norsk. Alle nivåer er velkomne.

Gruppene møtes på Sandefjord bibliotek hver mandag og tirsdag kl.11.00-13.00 (unntatt i skoleferier). Om du er interessert må du kontakte Sandefjord Frivilligsentral for registrering: flyktningeguide@sandefjord.frivilligsentral.no eller SMS til telefon: 96 09 51 83.

Se også her for mer informasjon: Sandefjord frivilligsentral – Norsk språktreningsgrupper

Språktreff for kvinner

På Stokke bibliotek er det språktreff for kvinner annenhver tirsdag kl. 14.00-15.30 (unntatt i skoleferier). Språktreff er et gratis tilbud om norsktrening for alle kvinner uansett morsmål og nasjonalitet. Der snakker dere sammen på norsk om ulike tema fra hverdagen, gjør enkle språkøvelser i mindre grupper og avslutter med sang og musikk.

Språktreff er et samarbeid mellom Den norske kirke i Stokke, Skjee og Arnadal, Stokke bibliotek og Stokke frivilligsentral.

Veiledning i søk om bostøtte

Familier som trenger bostøtte. Illustrasjon.

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter. En gang i måneden kan du komme til Sandefjord bibliotek og få veiledning fra NAV i å søke om bostøtte. Søknadsfristen er den 25. hver måned, og de ansatte kommer en dag i den siste uka før fristen for å hjelpe med søknaden. Personer som vil ha veiledning må huske å ta med bank-ID og dokumentasjon på boutgifter.
 
Datoer: én mandag hver måned kl. 14:00-15:00
 
22.8, 19.9, 24.10, 21.11, 19.12.
 
Les mer om bostøtteordningen på husbanken.no.
 
Translate »