Faste tjenester

Her finner du en oversikt over bibliotekets faste tjenester.
For å lese mer om de forskjellige tjenestene, klikk på den aktuelle boksen.

Advokatvakt

Den Norske Advokatforening tilbyr gratis advokathjelp en torsdag i måneden på Sandefjord bibliotek. Kølapper hentes personlig på biblioteket fra kl. 10.00 samme dag. Advokatene er her mellom kl. 17.30 og 19.00. Du må møte opp kl 17.30 og vente på din tur. Du har inntil en halv time til disposisjon.

Advokatvakt vår 2021:

  • 28. januar
  • 25. februar
  • 25. mars
  • 29. april
  • 27. mai
  • 10. juni
Artotek

Stokke bibliotek har en samling grafiske bilder som kan sees i biblioteket og lånes av brukere bosatt i kommunen.

Samlingen ble opprettet i 1958 ved en donasjon av 50 trykk fra en privatperson i Stokke. Artoteket inneholder nå ca. 300 grafiske blad og representerer ulike grafiske teknikker.

Artoteket er å betrakte som en spesialsamling og er ikke underlagt regelen om fri lånerett. Det betyr at bare voksne (over 18 år) med fast bosted i Sandefjord + offentlige kontorer i Sandefjord kan låne fra samlingen. Inntil 4 bilder kan lånes pr. gang, og lånetiden er 3 måneder med mulighet for en gangs fornyelse.

Låner er ansvarlig for bildet fra det tas ut av biblioteket og til det er tilbake igjen. Det betyr at eventuelle skader på ramme, glass eller selve bildet, vil måtte erstattes av låner. Erstatningsbeløp vil fastsettes i hvert enkelt tilfelle i samråd med verkstedet som utfører jobben.

Samlingen er søkbar på kunstnernavn og tittel, men grunnet opphavsrettsloven kan dessverre ikke bildene vises.

Bok på døra

Sandefjord bibliotek tilbyr gratis tjenesten “Bok på døra”. Vi kan komme hjem til deg med bøker, lydbøker eller film. Du bestemmer selv hva og hvor mye vi skal ta med. “Bok på døra” er et tilbud til deg som har problemer med å komme deg til biblioteket på grunn av alder, sykdom eller funksjonsnedsettelse.

For å bestille, ring 33 41 67 60 og spør etter en av bibliotekets “Bok på døra”-kontakter.

Hver sjette uke kommer vi for å bytte det du har lånt. Denne tjenesten utføres i samarbeid med Frivilligsentralen i Sandefjord, som kjører ut bøkene.

 

Informasjon fra lag og organisasjoner

Ulike lag og organisasjoner har med jevne mellomrom stand på Sandefjord bibliotek, hvor du kan få informasjon om deres aktiviteter.

15.april      kl.12-14     Sandefjord Revmatikerforening

3.mai         kl.12-14     Landsforeningen for slagrammede Vestfold

7.juni         kl.12-14     Landsforeningen for slagrammede Vestfold

 

 

 

Leksehjelp

Sandefjord Røde Kors tilbyr gratis leksehjelp på Sandefjord bibliotek hver tirsdag kl. 15.00-18.00, på bibliotekets gruppelesesal. Dette er et tilbud til elever i barne- og ungdomsskole. Voksne eller elever i videregående skole kan også få hjelp hvis det er ledig plass. Leksehjelperne er voksne medlemmer av Røde Kors med god faglig kompetanse. Det er mulighet for å låne pc og printer, og ellers alle hjelpemidler biblioteket kan tilby. Leksehjelpen følger skoleåret.

Språkgruppe

Biblioteket tilbyr språkgrupper i Sandefjord og Stokke.

Tilbudet er for tiden ikke tilgjengelig pga korona.

Translate »