Faste tjenester

Her finner du en oversikt over bibliotekets faste tjenester.
For å lese mer om de forskjellige tjenestene, klikk på den aktuelle boksen.

Advokatvakt

Pga. den nåværende smittesituasjonen, har Advokatforeningen besluttet å avlyse advokatvakter frem til ut februar måned 2022.

Den Norske Advokatforening tilbyr gratis advokathjelp en torsdag i måneden på Sandefjord bibliotek. Kølapper hentes personlig på biblioteket fra kl. 10.00 samme dag. Advokatene er her mellom kl. 17.30 og 19.00. Du må møte opp kl. 17.30 og vente på din tur. Du har inntil en halv time til disposisjon.

Advokatvakt vår 2022:

  • 24. mars
  • 21. april
  • 19. mai
  • 10. juni
Artotek

Stokke bibliotek har en samling grafiske bilder som kan sees i biblioteket og lånes av brukere bosatt i kommunen.

Samlingen ble opprettet i 1958 ved en donasjon av 50 trykk fra en privatperson i Stokke (Sverre Solum). Artoteket inneholder nå ca. 300 grafiske blad og representerer ulike grafiske teknikker.

Artoteket er å betrakte som en spesialsamling og er ikke underlagt regelen om fri lånerett. Det betyr at bare voksne (over 18 år) med fast bosted i Sandefjord + offentlige kontorer i Sandefjord kan låne fra samlingen. Inntil 4 bilder kan lånes pr. gang, og lånetiden er 3 måneder med mulighet for en gangs fornyelse.

Låner er ansvarlig for bildet fra det tas ut av biblioteket og til det er tilbake igjen. Det betyr at eventuelle skader på ramme, glass eller selve bildet, vil måtte erstattes av låner. Erstatningsbeløp vil fastsettes i hvert enkelt tilfelle i samråd med verkstedet som utfører jobben.

Samlingen er søkbar på kunstnernavn og tittel, men grunnet opphavsrettsloven kan dessverre ikke bildene vises.

Bok på døra

Sandefjord bibliotek tilbyr gratis tjenesten “Bok på døra”. Vi kan komme hjem til deg med bøker, lydbøker eller film. Du bestemmer selv hva og hvor mye vi skal ta med. «Bok på døra» er et tilbud til deg som har problemer med å komme deg til biblioteket på grunn av alder, sykdom eller funksjonsnedsettelse.

For å bestille, ring 33 41 67 60 og spør etter en av bibliotekets “Bok på døra”-kontakter.

Hver sjette uke kommer vi for å bytte det du har lånt. Denne tjenesten utføres i samarbeid med Frivilligsentralen i Sandefjord, som kjører ut bøkene.

Stokke bibliotek tilbyr tilsvarende tjeneste som i Sandefjord – «Boken kommer». I Stokke er det en av de ansatte som kommer til deg med ønskede bøker, lydbøker eller film. For mer informasjon,
ring 33 29 52 20.

 

Datahjelp

Datahjelp starter opp igjen i februar.

Trenger du hjelp til utskrift, scanning, boksøk, eller har du andre relevante PC-spørsmål, så har du mulighet til å få ekstra hjelp til dette på tirsdager og torsdager kl.12.00-14.00 på Sandefjord bibliotek. Da kommer elever fra IT-linjen på Sandefjord videregående skole som kan hjelpe deg. Obs! Opplegget følger skoleåret.

Helpdesk-IT

Helpdesk It starter opp igjen i februar. 

Elever fra Skagerak International School tilbyr gratis hjelp for deg som har problemer med PC, nettbrett eller smarttelefoner. Her kan du lære mer om for eksempel Facebook, Skype, netthandel, utskrift av dokumenter, bildebehandling osv.

Du finner dem på Sandefjord bibliotek annenhver torsdager kl.15.30-16.30. Datoene ligger i arrangementsoversikten. Det er drop-in, så påmelding er ikke nødvendig.

Informasjon fra lag og organisasjoner

Ulike lag og organisasjoner har med jevne mellomrom stand på Sandefjord bibliotek, hvor du kan få informasjon om deres aktiviteter.

mandag 04.11.21 kl.12-14   Norsk forening for slagrammede

Ulike lag og foreninger vil også ha stand på Stokke bibliotek. For eksakte tider, se oppslag i biblioteket.

 

 

 

Leksehjelp

Sandefjord Røde Kors tilbyr gratis leksehjelp på Sandefjord bibliotek hver tirsdag kl. 15.00-18.00, på bibliotekets gruppelesesal. Dette er et tilbud til elever i barne- og ungdomsskole. Voksne eller elever i videregående skole kan også få hjelp hvis det er ledig plass. Leksehjelperne er voksne medlemmer av Røde Kors med god faglig kompetanse. Det er mulighet for å låne pc og printer, og ellers alle hjelpemidler biblioteket kan tilby. Leksehjelpen følger skoleåret.

Stokke Røde Kors leksehjelp har gratis tilbud på Stokke bibliotek hver tirsdag og torsdag (noen unntak på torsdager) kl. 18.00-20.00. Leksehjelperne er voksne frivillige. Leksehjelpen følger skoleåret.
For mer informasjon, ta kontakt med biblioteket.

Språkgruppe

Sandefjord Frivilligsentral tilbyr gratis språktrening til alle som er nye i Norge, og ønsker å praktisere norsk. Alle nivåer er velkomne.

Gruppene møtes på Sandefjord bibliotek hver mandag og tirsdag kl.11.00-13.00 (unntatt i skoleferier).

Om du vil ha mer informasjon ta kontakt via e-post: flyktningeguide@sandefjord.frivilligsentral.no

Språktreff for kvinner

På Stokke bibliotek er det språktreff for kvinner annenhver tirsdag kl.14.00-15.30 (unntatt i skoleferier). Språktreff er et gratis tilbud om norsktrening for alle kvinner uansett morsmål og nasjonalitet. Der snakker dere sammen på norsk om ulike tema fra hverdagen, gjør enkle språkøvelser i mindre grupper og avslutter med sang og musikk.

Språktreff er et samarbeid mellom Den norske kirke i Stokke, Skjee og Arnadal, Stokke bibliotek og Stokke frivilligsentral.

Translate »