Bibliotekene ser med dyp uro på situasjonen i Afghanistan og er urolige for vilkårene for frie ytrere i landet. Sandefjordbibliotekene gir derfor fire ukers overtidsgebyr til ICORN og Norske Pen sine nødfond.

I de fleste kommuner må lånere betale et gebyr dersom de leverer for sent. Flere norske bibliotek ønsker å gi fire ukers gebyromsetning til ICORN og Norske Pen sine nødfond slik at de er stand til å hjelpe enda flere. En bok som skulle vært levert, er på en måte Ord på overtid, og disse kan bedre vilkårene for det frie ord i Afghanistan. 

Flere norske bibliotek har sagt seg villige til å være med på kampanjen Ord på overtid, og jo flere som blir med, jo bedre! Enkelte bibliotek har valgt å gi et beløp som ikke er knyttet til gebyrer. Deichmanske bibliotek i Oslo mottok prisen for verdens beste bibliotek i 2021, prisen på kr 50 000,- går i sin helhet til kampanjen. 

 

Bibliotekene jobber for det frie ord

Norske bibliotek jobber hver eneste dag for ytringsfrihet og for gode vilkår for det frie ord. Bibliotekene kjøper inn akkurat de bøkene de vil og de arrangerer debatter hvor det meste kan debatteres. Alle er velkomne. Absolutt alle. 

Selv om vi i vårt samfunn alltid skal arbeide for å bedre vilkårene for et godt ytringsklima, er det i verden rundt oss helt andre utfordringer. Der forsvinner ytrerne – en etter en. Vi ser med dyp uro på situasjonen og er urolige for vilkårene for frie ytrere, nå i Afghanistan, ettersom Taliban har tatt over landet.  

Den ytringsfriheten som vi tar for gitt hos oss har helt andre vilkår i Afghanistan. Situasjonen til journalister, forfattere, redaktører og andre medieansatte er prekær. Det er også stor bekymring om situasjonen til kvinnelige ytrere i landet etter Talibans overtakelse.  

ICORN (international Cities of refugee network) og Norske Pen jobber hver på sine måter med å beskytte forfattere, journalister, kunstnere og andre meningsytrere.  

ICORN om krisen i Afghanistan

Norske Pen om krisen i Afghanistan

 

Disse bibliotekene er med: Tromsø bibliotek, Haugesund bibliotek, Asker bibliotek, Deichman bibliotek Oslo, Sølvberget (Stavanger bibliotek og kulturhus), Skien bibliotek, Sarpsborg bibliotek, Sandefjord bibliotek, Tønsberg bibliotek, Sandnes bibliotek, Lillehammer bibliotek, Bamble bibliotek og litteraturhus, Sola folkebibliotek, Klepp bibliotek, Time bibliotek, Porsgrunn bibliotek og Harstad bibliotek.

Kampanjen Ord på overtid er også støttet av Norsk bibliotekforening.

 

Kontaktpersoner for kampanjen:

  • Siri Tidemann Nåslund (92639784, e-post), Biblioteksjef Asker bibliotek
  • Anne Torill Stensberg (99254939, e-post), Bibliotek- og kulturhussjef, Sølvberget

 

Lokal kontaktperson i Sandefjord:

Translate »