Lokalhistorie

Her finner du Sandefjordbibliotekenes lokalhistoriske ressurser.

Lokalsamling 

I vår lokalsamling kan du finne bøker, tidsskrifter, mikrofilm og annet historisk materiale fra Sandefjord, Stokke, Andebu og gamle Vestfold.

Vi har ikke lenger et mikrofilmapparat i Sandefjord, men det finnes flere digitaliserte årganger av Sandefjords blad på nb.no. Les mer om avistjenesten til Nasjonalbiblioteket her.

 

Sandar historielags «kulturminner»

Sandar historielag har hvert år siden 1980 utgitt to-fire artikler i serien «Kulturminner». Dette er artikler om ulike lokalhistoriske temaer fra byen og distriktet. Artiklene sendes til alle historielagets medlemmer, men kan også leses i papirform på Sandefjord bibliotek (Spør etter dem i Veiledningen).

Full ajourført oversikt over Kulturminner finner du på historielagets eget nettsted.

Artiklene finnes også på nettsidene til Nasjonalbiblioteket der du kan gjøre et «Søk i nettbiblioteket». Søkeord: Kulturminner Sandar historielag.

Artiklene kan dessuten leses hos Vestfoldarkivet (Hinderveien 10 på Pindsle, telefon 970 67 296), men her bør du nok bestille dem på forhånd.

 

«Bokhylla» på Sandefjord Lokalhistoriske Senter

Ønsker du en lokalhistorisk oversikt over «alt» om Sandefjord? Da burde du sjekke ut Bokhylla til Sandefjord Lokalhistoriske Senter!

SLS har nemlig samlet en oversikt over lokalhistoriske bøker, hefter, filmer, lørdagssider fra Sandefjords Blad og kulturminner fra Sandar Historielag. En del digitalisert historisk materiell er også med. Samlingen går under navnet Bokhylla og er en mest mulig komplett oversikt. SLS legger inn mer historisk materiell når det foreligger. Opplysningene er lagt inn i et Excel-ark, så det er best å hente inn dokumentet på en PC/Mac. Veiledning i hvordan man søker i Bokhylla finner du på framsiden av Excel-arket.

Bokhylla finner du her.

 

Lorens Berg-stiftelsen

Lorens Berg-stiftelsen er en lokalhistorisk stiftelse i Andebu. Stiftelsen ble etablert i 2008 og har navn etter lokalhistorikeren og bygdebokforfatteren Lorens Berg.

stiftelsens nettside finner du lenker til Nasjonalbibliotekets digitaliserte utgaver av Lorens Bergs gamle bygdebøker, utgitt på starten av 1900-tallet.

Den digitale utgaven av Arne Gallis bygdebøker for Andebu (utgitt i tre bind fra 1975 til 1982) finner du her.

Lorens Berg-stiftelsen drifter også et rikholdig fotoarkiv med bilder fra Andebu.

Digital bildesamling 

Både Sandefjord og Stokke har en lokalhistorisk bildebase på nett. Bildebasen til Sandefjord er laget i samarbeid med Sandefjord Lokalhistoriske Senter.

Søk i Sandefjords bildebase her.
Søk i Stokkes bildebase her.

Bildebasens formål er å gi Sandefjord kommunes innbyggere og andre med tilknytning til byen mulighet til å se fotografiske tilbakeblikk i Sandar, Sandefjord og Stokkes historie. Det er også for å gi varig beskyttelse og oppbevaring av fotografier og annet historisk materiale som ellers kan gå tapt for ettertidens generasjoner.

Bildene er samlet inn gjennom både utlån og foræringer hovedsakelig fra privatpersoner. Det er ønskelig at bildebasen skal speile kommunens historie bredest mulig. Med bredde mener vi bilder som forteller om dagligliv, arbeids- og næringsliv, idretts-, forenings- og fornøyelsesliv, hendelser, begivenheter, trafikk, handel osv.

Ønsker du å låne ut eller gi bilder eller annet, send en e-post til Sandefjord Lokalhistoriske Senter. 

Bildene er bare til oppslag, ikke kopiering. Alt i bildebasen er underlagt opphavsrettslig beskyttelse, jfr. Åndsverksloven. Det betyr at bildene ikke kan skrives ut eller brukes på noen måte uten tillatelse fra rettighetshaver.

Veiledning for førstegangsbesøkende:
1. Klikk på «Søk i bildebasen» ovenfor
2. Fyll ut søkeord i den aktuelle boksen og klikk på knappen «Søk».
3. Når du får opp ønskende bilder, klikker du på teksten under det lille bildet for å få se bildet i stort format. Alternativt klikk på selve bildet for å få framvist alle bildene i serien.

Translate »