Forsiden

Sandefjordbibliotekene

Sandefjordbibliotekene

Til tjenester og tilbud

Digital tjeneste

NLB

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek tilbyr gratis utlån av lydbøker og punktbøker

Lydbok på mobilen med ørepropper. Ligger på toppen av en bok. Foto.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende. NLB skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese trykt tekst og vanlige bøker, kan delta i samfunnet på linje med andre.

NLB er biblioteket for barn, ungdom, voksne og studenter som strever med å lese. Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn. NLB produserer og låner ut lydbøker og bøker i punktskrift.

Årsaker til nedsatt leseevne kan være:

  • svekket syn som ikke lar seg korrigere med briller
  • dysleksi og andre lesevansker
  • ADHD
  • fysisk funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å lese en bok (for eksempel CP, ME og Parkinson)
  • kognitive utfordringer og/eller språkvansker på grunn av sykdom eller skade

NLBs tilbud er ikke for minoritetsspråklige som ønsker lydbøker for å øve seg i norsk. Du som har et annet morsmål enn norsk, må også ha en lesevanske som beskrevet her for å ha lånerett.

Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Ansvarlig redaktør: Berit Borgen
Sandefjord kommune
Bygget med Libry Content