Norsk lyd-og blindeskriftbibliotek er et landsdekkende, statlig og gratis tilbud for barn, ungdom og voksne som sliter med å lese trykt tekst. Alle som har en funksjonsnedsettelse eller sykdom gjør lesingen vanskelig, kvalifiserer. NLB tilbyr lydbøker  og punktskriftbøker og deres mandat er at alle skal kunne delta i samfunnet på lik linje med de som er uten leseutfordring.

Tilbudet

NLB tilbyr mange tusen bøker på lyd og i punktskrift, blant annet krim, spenning, romaner og studiebøker, i tillegg til aviser og tidsskrifter. De samarbeider med flere produsenter for tilrettelagt litteratur både nasjonalt og internasjonalt.

Merk at NLB ikke er et tilbud for minoritetsspråklige som ønsker å øve seg i norsk. Man må ha en lesevanske for å få retten til å låne.

Her kan du lese mer om vilkårene for innmelding.

Når du har meldt deg inn kan du lytte til bøkene via appen Lydhør på mobil og nettbrett, på PC eller Mac, eller med en DAISY-spiller.

Her kan du lese mer om hva NLB tilbyr av medier.

Gå inn på Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek her og finn ut enda mer.

Translate »