Praktisk informasjon

Her finner du bibliotekets låneregler, informasjon om meråpent bibliotek, utskrift og kopiering, bibliotekets PCer og leseplasser.
For å lese mer, klikk på den aktuelle boksen.

Låneregler
Lånerett

Det er gratis å låne på biblioteket. Du kan låne og levere ved alle folkebibliotek i Norge. Du kan be om lån fra andre bibliotek. Brudd på lånereglene kan føre til innskrenkning eller tap av låneretten.

Lånekort

Lånekortet er gratis. For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og godta bibliotekets låneregler. Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte.

Du må ha med lånekortet når du skal låne. Lånekortet er et personlig verdikort, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. Meld med en gang fra til biblioteket ved:

 • Navn- og adresseforandring
 • Endring/opphør av e-postadresse og telefonnummer.
 • Tap av lånekort.

Ved tapt eller skadet lånekort utstedes et nytt kort, vanligvis mot et gebyr.

Lånetid

Normal lånetid er 4 uker. Enkelte medier/deler av samlingen kan ha annen lånetid. Lån uten venteliste kan som regel fornyes. Leverer du etter forfallsdato, må du vanligvis betale gebyr. Bortkommet eller skadet materiale må erstattes.

Ansvar

Film/spill lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldersgrense for lån av disse medier følger mediets anbefalinger. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på låners tekniske utstyr.

Personvernerklæring

Her kan du lese Sandefjordbibliotekenes personvernerklæring.

 

Meråpent bibliotek

Sandefjordbibliotekene er meråpne. Det vil si at du kan logge deg inn med lånekort og pinkode, og få tilgang til biblioteket 07.00-23.00 alle dager, hele året. For å få tilgang til meråpent bibliotek må du skrive under på følgende avtale, ved personlig oppmøte på et av bibliotekene. Har du fått meråpent-tilgang på ett av bibliotekene, gjelder dette for de to andre også.

Avtale for bruk av meråpent bibliotek ved Sandefjordbibliotekene

Andebu, Sandefjord og Stokke bibliotek er meråpent 07.00-23.00 alle dager. Utenom den betjente tiden, kan du låse deg inn på biblioteket ved hjelp av lånekortet ditt + pinkode.

Vi forventer at du forholder deg til disse reglene: 

 • Du må være fylt 18 år.
 • Foreldre/foresatte kan ta med seg barn under 18 år og har ansvar for disse.
 • Lånekortet er ditt personlig og du er ansvarlig for at det kun er du som benytter det som adgangskort.
 • Du må overholde bibliotekets lånereglement.
 • Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i bibliotekets rømningsveier, og opphold i lokalet skjer på eget ansvar.
 • Vi forventer at du viser hensyn til andre besøkende, rydder opp etter deg og holder ro og orden i lokalet.
 • Biblioteklokalet er videoovervåket og opptak oppbevares etter gjeldende lov og forskrift. Overvåkningen er av hensyn til besøkendes sikkerhet og for å unngå skader på inventar og utstyr.
 • Straffbare forhold vil bli politianmeldt.

Brudd på avtalen kan resultere i at du mister retten til å bruke det meråpne tilbudet. 

Søk og bestill

I samlingen vår kan du søke, reservere og fornye lån hjemmefra. Dette gjør du ved å klikke på «Søk i samlingen» eller «Min side» øverst på nettsiden. Der logger du inn med lånekortnummer og pin-kode/passord. Ta kontakt med biblioteket dersom du trenger hjelp med innloggingen.

Bibliofil-appen

Er du lei av å få purringer? Har du stadig glemt lånekortet? Da bør du skaffe deg Bibliofil-appen. Den kan du laste ned gratis på nettbrett og smarttelefon. Med Bibliofil-appen kan du blant annet:

 • Ha lånekortet på mobilen
 • Søke etter bøker og bestille
 • Få oversikt over lån og fornye hvis det er mulig
 • Få forslag på bøker basert på hva du har lest før.
 • Få oversikt over nye titler, populære titler, nylig innleverte titler m.m.
 • Kontakte biblioteket
 • Få oversikt over åpningstider på bibliotekene i Andebu, Sandefjord og Stokke

Appen kan du laste ned fra App Store eller Google Play. Når du skal logge deg inn velger du riktig bibliotek (Sandefjordbibliotekene) og taster inn lånekortnummeret og pin-kode/passord.

Har du spørsmål? Eller ønsker du hjelp til å komme i gang? Spør oss neste gang du er innom, og få biblioteket rett i lomma du også.

Familiemappa i Bibliofil 

I Bibliofil kan man knytte lånere sammen i familiemappa. Da kan foreldre holde orden på barnas lån og ha barnets lånekort tilgjengelig i appen. Det er alltid barnet som gir tillatelsen til foreldrene.

Først logger dere inn på barnets konto via appen Bibliofil, eller her: https://sandefjord.bib.no/cgi-bin/m2. Dere logger da inn med barnets lånernummer og pin-kode. Når dere er inne på barnets konto går dere til Min side (meny til venstre) og velger Innstillinger. Der er det, litt ned på siden, et felt: Familiemappa – deling av mine lån og bestillinger. Gi tillatelse til å se mine lån. Der skriver du inn ditt eget lånernummer i feltet. Slik gir barnet deg tillatelse til å se sine lån, forlenge m.m.

PCer, utskrift og internett
Publikums-PCer

Vi tilbyr PCer gratis tilgjengelig for publikum på bibliotekene i Sandefjord. Alle har Windows som operativsystem og har programvare for blant annet kontorfunksjoner (Word/Excel osv.) og Internett (Microsoft Edge). Vi forutsetter at brukerne er selvhjulpne og behersker programmene, men personalet er behjelpelig med råd.

Alle PCene har også tilgang til tjenesten Pressreader, hvor du kan lese utenlandske aviser og tidsskrifter helt gratis. Les mer om Pressreader under digitale tjenester.

OBS! Det er ikke tillatt å gå inn på internettsider med pornografisk, voldelig eller rasistisk innhold. Overtredelse kan medføre tap av retten til bruk av Internett på biblioteket.

Hærverk på våre maskiner vil bli politianmeldt.

Utskrift

Utskrifter koster kr. 3,- for både svart/hvitt og farge. Vi benytter utskriftløsningen Princh, slik at du kan velge om du vil betale via nettet eller om du vil bestille utskriften og hente den i skranken.

Internett

Åpent, trådløst nettverk er gratis tilgjengelig på alle våre biblioteker. Det vil si at alle som har bærbar pc med trådløst nettverkskort, smarttelefoner eller nettbrett kan få tilgang på Internett via våre linjer.

Slik logger du på det åpne, trådløse nettverket: 

 • Koble til Sandefjord kommune Open. På Stokke bibliotek kobler du til Sandefjord kommune gjest.
 • Trykk «godta og koble til» på siden som kommer opp

Brukere er selv ansvarlige for å beskytte egen maskin og privat informasjon ved bruk av bibliotekets trådløse nettverk og publikumsmaskiner.

Kopiering

Biblioteket har selvbetjent kopimaskin for publikum. Den kopierer både i farge og svart/hvitt, A4 og A3-format, og har funksjoner for forstørring og forminsking. Spesialfunksjoner må låner selv sette seg inn i.

Kopimaskinen er satt opp for skanning til PDF-format og mulighet for å sende til e-post.

Alle kopier skal betales etter de til enhver tid gjeldende satser.

Kopi koster kr. 3,- pr A4-ark, og kr. 6,- pr A3-ark.

Rett kopi

Sandefjord bibliotek gir ikke rett-kopi stempel. Vi henviser derfor til politistasjonen som er lokalisert ved Hjertnespromenaden 21, eller ditt lokale NAV-kontor. Les mer om bekreftelsen på “rett kopi” hos domstol.no

Stokke bibliotek tilbyr rett kopi.

Andebu bibliotek og servicetorg tilbyr rett kopi ved henvendelse til servicetorget.

Våre brukere er selv ansvarlige for at rettigheter er klarert i henhold til Lov om åndsverk og at øvrige regler i henhold til norsk lov blir fulgt ved kopiering.

Studieplasser

Sandefjordbibliotekene tilbyr leseplasser, stille lesesal, studieceller og grupperom. Disse kan ikke bestilles på forhånd, men bookes ved personlig oppmøte.

For mer informasjon om leseplasser i Andebu, klikk her.

For mer informasjon om leseplasser i Sandefjord, klikk her.

For mer informasjon om leseplasser i Stokke, klikk her.

Translate »