Stokke

Kontakt

Telefon: 33 29 52 20
Epost: stokkebib@sandefjord.kommune.no
Besøksadresse: Nygaards allé 1, 3160 Stokke

Facebook: Stokke bibliotek
Instagram: stokkebib
Instagram ungdomskonto: sandefjordbib_ung

Åpningstider

Mandag: 10.00-17.00
Tirsdag: 10.00-19.00
Onsdag: 10.00-17.00
Torsdag: 10.00-17.00
Fredag: 10.00-15.00
Lørdag: 10.00-15.00
Søndag: stengt

Meråpent alle dager 07.00-23.00

Ekstraordinære åpningstider ved ferier og høytider.

Studieplasser
Leseplasser
Rundt om i lokalet er det flere leseplasser til fri bruk, både til enkeltpersoner og grupper. Disse er ikke stille leseplasser, og du vil måtte regne med noe støy fra andre bibliotekbrukere.
 
Studierom
Vi har 3 små studierom beliggende ved arrangementsrommet. Her er det plass til max to. Oppe på messaninen er det et litt større studierom med plass til 4-5. For å bruke studierom må du registrere deg i veiledningen. Dersom du kommer til biblioteket i meråpen tid, vil vi komme innom studierommet og registrere deg når vi kommer på jobb.
Artotek

Stokke bibliotek har en samling grafiske bilder som kan sees i biblioteket og lånes av brukere bosatt i kommunen.  Les mer om Artoteket.

Bibliotekets venner

Bibliotekets venner er et forum tilknyttet Stokke bibliotek.

Bibliotekets venner ønsker, i samarbeid med biblioteket, å stimulere til økt interesse for alle typer litteratur, for lesning, for kultur og kulturaktiviteter generelt. Bibliotekets venner bidrar blant annet til litteraturkvelder i biblioteket og arrangerer teaterturer.

Bibliotekets venner tar aktivt del i den politiske debatten rundt biblioteket i Stokke.

Medlemskontingenten er kr. 150,- pr år. Ta kontakt med biblioteket eller med en av styrets representanter for mer informasjon eller tegning av medlemskap.

Årsmøtet 2022 valgte følgende styresammensetning:

  • Gerd H. Hjerpekjøn – Leder
  • Lisbeth Ingelsrudøyen – Sekretær
  • Inger Johanne Aarvold – Kasserer
  • Berit Rygh – Styremedlem
  • Wenche Roald Naas – Fast medlem fra biblioteket
  • Lise Hagen – Vara
  • Gunvor Skavhellen – Vara

Valgkomité:

  • Sølvi Holst-Pedersen
  • Eldbjørg Norvang
  • Myrtle Bakke
Translate »