Til leseforslag
Omslag: "Grønn vekst : en sunn økonomi for det 21. århundre" av Per Espen Stoknes

Voksne

Grønn vekst

Stoknes, Per Espen2020

SakprosaBærekraftig utvikling Miljøvern
Bestill

Anbefaling

Må vi avvikle kapitalismen for å unngå økologisk kollaps?

Bruk- og kastmentalitet og et økonomisk system som er avhengig av evig vekst, driver klimakrisen og tap av biokapasitet. Må vi slutte å forbruke, nedskalere velstanden, ja, rett og slett avvikle kapitalismen for å unngå økologisk kollaps? Nei, sier Stoknes, som er både psykolog og økonom. Vi må legge om til en smartere økonomi, basert på høyere ressursproduktivitet og mindre sløsing. Systematisk og overbevisende forklarer han hva som skal til for å styre «skuta» i riktig retning, både med hensyn til klima og naturmangfold, og også økonomisk ulikhet. Svaret er sunn vekst.

Om boken

Veien til en levelig velferd og vekst. Forfatter og politiker i Miljøpartiet De Grønne Per Espen Stoknes har en bærekraftig fremtid høyest på agendaen. når han i denne boken diskuterer hvordan norsk og internasjonal økonomi kan være med å bygge opp under den det grønne skiftet. Stoknes fremhever viktigheten av at avgjørelsene som tas må hvile på en felles forståelse mellom miljøbevegelsen, næringslivet og folk flest.

Kontakt

Sandefjord kommune
Ansvarlig redaktør: Camilla Svendsen
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content