Bibliotekets venner - Stokke

Sist oppdatert 15. mars 2024

Bibliotekets venner er et forum tilknyttet Stokke bibliotek.

Bibliotekets venner ønsker, i samarbeid med biblioteket, å stimulere til økt interesse for alle typer litteratur, for lesning, for kultur og kulturaktiviteter generelt. Bibliotekets venner bidrar blant annet til litteraturkvelder i biblioteket og arrangerer teaterturer.

Bibliotekets venner tar aktivt del i den politiske debatten rundt biblioteket i Stokke.

Medlemskontingenten er kr. 150,- pr år. Ta kontakt med biblioteket eller med en av styrets representanter for mer informasjon eller tegning av medlemskap.

Årsmøtet 2024 valgte følgende styresammensetning:

  • Gerd H. Hjerpekjøn –
  • Britt Leifson –
  • Ellen Kjønnerød –
  • Lisbeth Ingelsrudøyen –
  • Lene Fresvig – Fast medlem fra biblioteket
  • Lise Hagen – Vara
  • Suzanne Kihle – Vara

Valgkomité:

  • Sølvi Holst-Pedersen
  • Eldbjørg Norvang
  • Myrtle Bakke

Epost-adresse til styret: bibliotekvennerstokke@outlook.com
Kontonr.: 2530.25.29089
VIPPS: 770333

Kontakt

Sandefjord kommune
Ansvarlig redaktør: Camilla Svendsen
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content