Til leseforslag
Omslag: "Grønt manifest" av Svein Hammer

UngdomVoksne

Grønt manifest

Svein Hammer

Miljøpolitikk – miljøproblemer
Bestill

Anbefaling

Kan vi ha det bra med mindre?

Kan samfunnet blomstre uavhengig av om økonomien vokser? Kan vi lære av naturen og tenke kretsløp og sirkulærøkonomi istedenfor lineær vekstøkonomi? Kan vi leve mer nedtonet og likevel ha det bra? Sosiologen Hammer åpner opp rommet for en diskusjon om livskvalitet, verdier og levemåte. Vi inviteres til å tenke nytt om vår relasjon til naturen og vår plass i verden. Inspirerende og viktig bok. For deg som er opptatt av miljøpolitikk og framtiden.

Om boken

Vi lever i den grønne omstillingens tid. Klimaendringer, tap av naturmangfold, overforbruk, forsøpling og andre miljøtemaer har plassert oss på kanten av et stup. Spørsmålet er ikke lenger om endring er nødvendig, men hva vi skal gjøre, hvor raskt og med hvilke avveininger. I dette landskapet har Svein Hammer etablert seg som den grønne politikkens forfatter. I bøkene Fra evig vekst til grønn politikk (2016) og Framtidens Norge (2018) lar han ulike tanker brynes mot hverandre, med sikte på å skape bedre grunnlag for viktige diskusjoner. Med Grønt manifest inntas en tydeligere posisjon. Tiden er inne for å problematisere vår måte å tenke og leve på, og forme en helhetlig samfunnsvisjon. Boka belyser grønne verdier, sirkulær økonomi og politiske styringsgrep, og strekker seg fra lokal bærekraft til jordsystemet som helhet. Svein Hammer er dr. polit. i sosiologi, og gir ut sin femte sakprosabok.

Kontakt

Sandefjord kommune
Ansvarlig redaktør: Camilla Svendsen
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content