Til leseforslag
Omslag: "Ideer for å utsette verdens undergang : essays" av Ailton Krenak

Voksne

Ideer for å utsette verdens undergang

Krenak, Ailton2021

EssayHumanøkologi Urfolk
Bestill

Anbefaling

På tide å lytte?

Har vi i vår vestlige kultur mistet kontakten med det vi er — natur? Har vi havnet på ville veier når vi har et samfunnssystem som baserer seg på å ødelegge eksistensgrunnlaget vårt? Har vi rett til å ofre alle andre arter på markedskapitalismens alter? Har ikke artene vi deler jordkloden med, egenverdi? Er naturen ikke annet enn ressurser det står mennesker fritt til å bruke, eie, utnytte og ødelegge? Er vi egentlig én menneskehet? Essaysamlingen til den brasilianske aktivisten, filosofen og urfolkslederen Krenak setter tankene i gang, og gir oss et annet og særdeles viktig perspektiv å lytte til.

Om boken

Klima og miljø har blitt et uunngåelig tema når samarbeid, utvikling og handel diskuteres, enten det er på et globalt, nasjonalt eller regionalt nivå. Men én stemme i disse foraene er så å si fraværende. Urfolk og andre mangfoldige stemmers erfaringer og praksis blir ikke tatt med inn i den store samtalen. Den brasilianske urfolklederen og økofilosofen Ailton Krenak har store deler av livet jobbet iherdig for å viser hvordan forbrukersamfunnet påvirker kloden i negativ retning. Med utgangspunkt i urfolks levevis, som legger vekt på sparsomt forbruk og bærekraft, viser Krenak i denne boken hvordan storsamfunnet må ta grep for å skape en bedre sameksistens med naturen, og på den måten å hindre verden i å gå under. Arkeolog og museolog Liisa-Rávná Finbog forteller om sin egen bakgrunn som del av den samiske urbefolkningen i Norge, og hvordan dette sammenfaller med Krenaks tanker. Omtalen er utarbeidet av BS.

Kontakt

Sandefjord kommune
Ansvarlig redaktør: Tale Bergan
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content