Til arrangementer

Samtale, debatt og foredrag

Er tro og livssyn kilde til konflikt eller fred?

Velkommen til en spennende debatt med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Vestfold!

Legg til i kalender
Portrett av en eldre mann. Logoen til STL nederst på bildet. Foto.
Portrett av en eldre mann. Logoen til STL nederst på bildet. Foto.
Portrett av en eldre mann. Logoen til STL nederst på bildet. Foto.

Gratis - ingen påmelding

Dato

tir 23. april

Tid

18:00 - 20:00

Sted

Sandefjord bibliotek - Arrangementshjørnet

Arrangør

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Vestfold

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Vestfold inviterer til møte med tema "Er tro og livssyn kilde til konflikt eller fred" tirsdag 23. april kl. 18 i biblioteket i Sandefjord. Det vil bli en innledning med Zvonimir Vojtulek, kommunepolitiker i Horten og metodistprest, som er vokst opp i Mostar i Bosnia-Hercegovina og har rikelig erfaring med det som kalles religiøse konflikter. Han har blant annet jobbet for World Conferencs on Religion and Peace og er nå fylkesleder for Kristent Interkulturelt Arbeid i Norge.. Etter innledningen vil et panel av representanter fra ulike medlemsamfunn belyse temaet ut fra sitt samfunns perspektiv. Deretter er det lagt opp til åpen diskusjon om temaet.

STL Vestfold ble stiftet 15. september 2022 og dekker kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. STL arbeider for at tros- og livssynsperspektiver skal ivaretas i hele samfunnsveven. Medlemmer i Vestfold er: Bahá’í-samfunnet; Frikirken; Den katolske kirke; Den norske kirke; Den serbisk-ortodokse kirke; Det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina; Human-Etisk Forbund; Metodistkirken og Sjamanistisk Forbund; Ahmadiyya muslimsk trosamfunn og Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. Dette er det første møtet som STL arrangerer i Sandefjord.

Kontakt

Sandefjord kommune
Ansvarlig redaktør: Tale Bergan
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content