Til arrangementer

Høringsmøte ifm. planprogrammet til kommunedelplan for natur

Samtale, debatt og foredrag
Voksne

Velkommen til en kveld med spennende foredrag, diskusjon og innspill om Sandefjordnaturen!

Legg til i kalender
Sandefjords kommunevåpen på blå bakgrunn
Sandefjords kommunevåpen på blå bakgrunn
Sandefjords kommunevåpen på blå bakgrunn

Gratis - ingen påmelding

Dato

ons 14. august

Tid

18:00 - 20:00

Sted

Sandefjord bibliotek - Arrangementshjørnet

Arrangør

Sandefjord kommune

Sandefjord kommune har startet opp arbeidet med en kommunedelplan for natur. I den forbindelse har formannskapet i møte den 18.06.2024, sak 136/24, vedtatt å legge forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Hovedmålet med kommunedelplanen for natur er å få en mer helhetlig oversikt over natur i Sandefjord kommune. Den skal bli et retningsgivende styringsverktøy for kommunen, og gi et mer utfyllende beslutningsgrunnlag for å kunne prioritere og avveie ulike interesser og hensyn opp mot hverandre, skape mer forutsigbarhet, samt bidra til å forenkle saksbehandlingen. Planen skal gi økt kunnskap og kompetanse om naturmangfoldet i kommunen, for kommuneansatte, politikere og innbyggere. Planen vil gjelde for hele kommunen, både på land og i sjø.

Sandefjord kommune opplyser i denne sammenheng at det er inngått rammeavtale med Biofokus, for å gjennomføre naturkartlegging og vurderinger knyttet til naturverdier og artsvurderinger som del av kommunedelplanen.

Det inviteres til åpent møte, med presentasjon av arbeidet med den nye kommunedelplanen for Natur.
Representanter for Biofokus og Sandefjord kommune vil være til stede i møtet, og presentere tanker om arbeidet og motta eventuelle innspill.

Vi ønsker alle velkommen til en kveld med spennende foredrag, diskusjon og innspill om Sandefjordnaturen!

Kontakt

Sandefjord kommune
Ansvarlig redaktør: Camilla Svendsen
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content