Til digitalt bibliotek

Andre digitale ressurser

Tibi

Tibi tilbyr gratis utlån av lydbøker og punktbøker.

Lydbok på mobilen med ørepropper. Ligger på toppen av en bok. Foto.
Lydbok på mobilen med ørepropper. Ligger på toppen av en bok. Foto.
Lydbok på mobilen med ørepropper. Ligger på toppen av en bok. Foto.

Tibi - Biblioteket for tilrettelagt litteratur er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende. Tibi skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese trykt tekst og vanlige bøker, kan delta i samfunnet på linje med andre. Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn.

Kom i gang

Les Tibis vilkår for innmelding før du begynner å fylle ut skjemaet. Her finner du informasjon om hvem som kan låne. Når du melder deg inn i NLB, bekrefter du selv at du har lånerett.

Trykk her for å komme til innmeldingsskjema.

Kontakt

Sandefjord kommune
Ansvarlig redaktør: Camilla Svendsen
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content