Til leseforslag

Ungdom – Voksne

Miljøpolitikk og bærekraftig økonomi

På tide med et paradigmeskifte?

Vi har en karbondrevet økonomi og et samfunnssystem som baserer seg på vekst. Må vi tenke nytt rundt verdiene vi har og samspillet mellom samfunn, natur og klima? Er det på tide med en mer langsiktig og helhetlig politikk som ivaretar livsgrunnlaget vårt, også for framtidige generasjoner? Hvordan skal vi håndtere behovet for næringsutvikling og energi, og samtidig ta vare på natur og artsmangfold?

17 titler

Kontakt

Sandefjord kommune
Ansvarlig redaktør: Tale Bergan
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content