Til tjenester og tilbud

Digital tjeneste

Lokalhistorie

Her finner du Sandefjordbibliotekenes lokalhistoriske ressurser

Skip i gamle Sandefjord. Foto.
Skip i gamle Sandefjord. Foto.
Skip i gamle Sandefjord. Foto.

Lokalsamling

I vår lokalsamling kan du finne bøker, tidsskrifter, mikrofilm og annet historisk materiale fra Sandefjord, Stokke, Andebu og Vestfold. Vi har ikke lenger et mikrofilmapparat i Sandefjord, men det finnes flere digitaliserte årganger av Sandefjords blad på nb.no.

Informasjon om avistjenesten til Nasjonalbiblioteket.

Digital bildesamling

Både Sandefjord og Stokke har en lokalhistorisk bildebase på nett. Bildebasen til Sandefjord er laget i samarbeid med Sandefjord Lokalhistoriske Senter.

Søk i Sandefjords lokalhistoriske bildebase.
Søk i Stokkes lokalhistoriske bildebase.

Bildebasens formål er å gi Sandefjord kommunes innbyggere og andre med tilknytning til byen mulighet til å se fotografiske tilbakeblikk i Sandar, Sandefjord og Stokkes historie. Det er også for å gi varig beskyttelse og oppbevaring av fotografier og annet historisk materiale som ellers kan gå tapt for ettertidens generasjoner.

Bildene er samlet inn gjennom både utlån og foræringer hovedsakelig fra privatpersoner. Det er ønskelig at bildebasen skal speile kommunens historie bredest mulig. Med bredde mener vi bilder som forteller om dagligliv, arbeids- og næringsliv, idretts-, forenings- og fornøyelsesliv, hendelser, begivenheter, trafikk, handel osv.

Ønsker du å låne ut eller gi bilder eller annet, send en e-post til Sandefjord Lokalhistoriske Senter. 

Bildene er bare til oppslag, ikke kopiering. Alt i bildebasen er underlagt opphavsrettslig beskyttelse, jfr. Åndsverksloven. Det betyr at bildene ikke kan skrives ut eller brukes på noen måte uten tillatelse fra rettighetshaver.

Sandar historielags «kulturminner»

Sandar historielag har hvert år siden 1980 utgitt to-fire artikler i serien «Kulturminner». Dette er artikler om ulike lokalhistoriske temaer fra byen og distriktet. Artiklene sendes til alle historielagets medlemmer, men kan også leses i papirform på Sandefjord bibliotek (Spør etter dem i Veiledningen).

Full ajourført oversikt over Kulturminner finner du på historielagets eget nettsted.

Kulturminner hos Sandar historielag.

Artiklene finnes også på nettsidene til Nasjonalbiblioteket der du kan gjøre et «Søk i nettbiblioteket». Søkeord: Kulturminner Sandar historielag.

Nettsiden til Nasjonalbiblioteket.

Artiklene kan dessuten leses hos Vestfoldarkivet (Hinderveien 10 på Pindsle, telefon 970 67 296), men her bør du nok bestille dem på forhånd.

Nettsiden til Vestfoldarkivet.

«Den lokale Bokhylla» på Sandefjord Lokalhistoriske Senter

Ønsker du en lokalhistorisk oversikt over «alt» om Sandefjord? Da burde du sjekke ut «Den lokale Bokhylla» til Sandefjord Lokalhistoriske Senter!

SLS har nemlig samlet en oversikt over lokalhistoriske bøker, hefter, filmer, lørdagssider fra Sandefjords Blad og kulturminner fra Sandar Historielag. En del digitalisert historisk materiell er også med. Samlingen går under navnet «Den lokale Bokhylla» og er en mest mulig komplett oversikt. SLS legger inn mer historisk materiell når det foreligger. Opplysningene er lagt inn i et Excel-ark, så det er best å hente inn dokumentet på en PC/Mac. Veiledning i hvordan man søker i «Den lokale Bokhylla» finner du på framsiden av Excel-arket.

«Den lokale Bokhylla» til Sandefjord Lokalhistoriske Senter.

Lorens Berg-stiftelsen

Lorens Berg-stiftelsen er en lokalhistorisk stiftelse i Andebu. Stiftelsen ble etablert i 2008 og har navn etter lokalhistorikeren og bygdebokforfatteren Lorens Berg. På stiftelsens nettside finner du lenker til Nasjonalbibliotekets digitaliserte utgaver av Lorens Bergs gamle bygdebøker, utgitt på starten av 1900-tallet.

Lorens Berg nettside.

Lorens Berg-stiftelsen drifter også et rikholdig fotoarkiv med bilder fra Andebu.

Fotoarkivet til Andebu.

Kontakt

Sandefjord kommune
Ansvarlig redaktør: Camilla Svendsen
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content